ДЕТАЙЛИ

 

ОПИСАНИЕ

 

ОБЩИНСКО РАДИО РАЗГРАД

Добър ден. Днес е 21 юни, а вие слушате Общинско радио Разград. И днес с вас е екипът Катерина Ганева- пред микрофона и Димитър Димитров- зад тон-режисьорския пулт.

 

Акцентите в предаването днес:

  • На публично обсъждане бе представен Годишният отчет за изпълнение на бюджета за 2021 г.

  • До 26 юни трябва да приключи проверката на изпитните работи по български език и математика на седмокласниците и на десетокласниците.

  • Регионална конференция „15 години приобщаващо образование“

  • Празник на читалищата в събота.


 Останете с нас, защото „Информацията е всичко!”