Уважаеми приятели,

Вече 70 години Радио Разград е в душите и сърцата на своите слушатели.
Началото е поставено през месец май 1945 г., когато е излъчено първото предаване на тогавашния Радиовъзел Разград, посредством два улични високоговорителя.

Разлиствайки историческата хронология на радио Разград научаваме, че:

• Първата радиоточка в Разград е монтирана в дома на оркестранта Цанко Попов.

• През 1950 г. уличните високоговорители в града вече са 13.

• През 1952 г. усиленото радиофициране на Разград започва и т.н. „точки” достигат 15000.

• Първите кореспонденти на Радиовъзела са Райна Йорданова от Исперих, Васил Йорданов от Кубрат и Юлия Пиринска.
• През 2007 година радиото в Разград защищава концепция пред СЕМ и получава лиценз и регистрация като Общинско радио РАЗГРАД.

Дългогодишен главен редактор до месец Март 2010 година е Благовеста Борисова.

Благодарение на добрата синхронизация с институциите в града Общинско радио Разград спечели авторитета на културна институция, на която се позовават всички в региона.

И за да бъде по-близо до своята аудитория, по-мобилно и по-гъвкаво, предвид на делничните предизвикателства бе разработен и реализиран настоящия нов проект – интернет радио Разград.

Убедени сме, че обществеността има потребността от него, в търсене на добрите новини и доближавайки се до характерното за Лудогорието.

Искрено се надяваме нашите съмишленици да ни подкрепят в начинанието.

Благодарим на всички Вас,
които избрахте
Онлайн радио Разград!