ОПИСАНИЕ

ОБЩИНСКО РАДИО РАЗГРАД

Здравейте, уважаеми слушатели, днес e 27 март.

 Акценти:

- Противоепидемичните мерки в сила до 12 април или отмяна на извънредното положение

- Областният управител Гюнай Хюсмен дари заплатата си за месец март на Дома за стари хора в град Разград за осигуряване на хранителни продукти и предпазни средства за правенция на потребителите от заразяване с COVID-19

- SHELL ДАРЯВА ГОРИВО ЗА 100 000 ЛВ. ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ЛИНЕЙКИ В ПОДКРЕПА НА БОРБАТА С СOVID-19. Сред подпомогнатите ще бъде и ЦСМП – Разград.

 - Общинският съвет в Разград ще приеме програмата за дейността на читалищата през годината

 

  Останете с нас, защото „Информацията е всичко!”