ДЕТАЙЛИ

 

ОПИСАНИЕ

 ОБЩИНСКО РАДИО РАЗГРАД

Здравейте уважаеми слушатели. Днес е 18 януари , аз съм Петър Петров.

АКЦЕНТИ:

 

- Нови 6 случая на COVID-19 в област Разград

-Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев заедно с Областния управител Гюнай Хюсмен и с директора на Центъра за работа с деца на улицата Катя Радева преряза лентата на Центъра за работа с деца на улицата

- Регионалният съвет за развитие на Северен централен регион за планиране /РСРСЦРП/ си избра ново ръководство

Останете с нас, защото „Информацията е всичко!”