Кметът Денчо Бояджиев представи номинациите за званието „Почетен гражданин на Разград”

Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев представи номинациите за званието „Почетен гражданин на Разград” на съвместно заседание на Постоянната комисия по култура, културно-историче ...

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Местната комисия за БППМН прие отчет за 2019 г. и план за 2020 г.

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Разград прие на заседание в петък отчета за дейността си през 2019 г. и план за 20 ...

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

В Лудогорието подобряват обществена инфраструктура с евросредства от Програмата за развитие на селските райони

В Разградска област се изпълняват 15 проекта, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или раз ...

ПРОЧЕТИ ОЩЕ