51 641 жители на Община Разград са с право на глас за парламентарните избори на 4 април 2021 г. От тях 32 961 живеят в общинския център Разград, а 18 680 – в останалите населени места в общината.

822 младежи ще могат да гласуват за пръв път на 4 април, те са навършили 18 години в периода между балотажа на местните избори през 2019 г. и 4 април 2021 г. Най-възрастният жител на Община Разград с право на глас е жена на 99 години.

Заявления за гласуване по настоящ адрес са подали 441 човека. Заличени от избирателните списъци са 1479 човека, според Избирателния кодекс това се отнася за хора, които са подали заявления за гласуване в населени места извън общината или в други държави, които са под запрещение или изтърпяващи наказание.

Избирателните секции на територията на общината са общо 73, в 57 от тях ще има възможност да се гласува машинно. Сформирана е само една подвижна секция, в която ще гласуват хора под карантина. До крайния срок за това – 31 март – са подадени 11 заявления за гласуване в тази секция. Трима от карантинираните са от Стражец, двама от Дянково, останалите 6 – от Разград.

Ангажирани с администрирането на изборния процес са 581 членове на секционни комисии. От тях са заявили желание за ваксинация срещу COVID-19 и са се ваксинирали 80 човека. За всеки член на избирателна комисия са осигурени предпазни средства – по 2 броя FFP предпазни маски, а за всяка комисия – по една кутия от по 100 чифта ръкавици. За всяка секция има дезинфектант за ръце и повърхности съобразно прогнозния брой избиратели – на всеки 200 човека по 1 половинлитров дезинфектант. Предоставени са и по 100 еднократни маски на секция за избирателите, които дойдат без маски. Община Разград е осигурила и по един термометър на всяка комисия, течен сапун, хартиени кърпи за ръце, кофи за използваните предпазни средства, както и предпазни средства за служебните лица, които ще осигуряват пропускателния режим и дезинфекция на коридорите в детските градини и училища, в които има секции – маски, дезинфектанти за ръце и за повърхности, както и ръкавици.

Секционните комисии ще получат бюлетините и изборните книжа в събота, 3 април, по предварително изготвен график.

След края на изборния ден членовете на секционните комисии от Община Разград, които трябва да предоставят в Районната избирателна комисия изборните протоколи и книжа, ще се събират в зала „Филхармония“. Община Разград е предоставила за ползване за същите цели още две помещения за останалите общини от Разградска област – Общински културен център и бистро „Зайо Байо“.