Инвестиции на стойност 18 000 лв. без ДДС са направени в здравните кабинети в общинските училища и детски градини, съобщи директорът на дирекция „Здравеопазване и социални дейности” Нергис Федаил. Помещенията вече са освежени и заредени с необходимите медикаменти. Общият брой на кабинетите е 39, а тяхната дейност ще обезпечават 34 медицински специалисти. В по-малките населени места един специалист ще обслужва по две села.

Във връзка с изпълнението на Общинската програма за закрила на детето, през тази учебна година местната управа е предвидила два вида профилактични прегледи за подрастващите. Четвъртокласниците ще преминат изследвания за гръбначни изкривявания, а малчуганите в детските градини ще бъдат прегледани за очни заболявания, уточни Федаил.