За предстоящите избори за президент и вицепрезидент и за народни представители Централната избирателна комисия /ЦИК/ изработи три видеоклипа за правата и задълженията на гражданите и един подробен видеоклип за начина на гласуване с машина. 

  Видеоклиповете могат да се разпространяват свободно и са публикувани на интернет страницата на ЦИК в раздел „Разяснителна кампания“: https://www.cik.bg/bg/pvr-ns14.11.2021/campaign/video

   Има изработен и симулатор на машинно гласуване, който също е публикуван на интернет страницата на ЦИК:

https://www.cik.bg/suemg_14.11.2021/