Любознателни и изключително активни ученици от 5, 6 и 7 клас на ОУ „Отец Паисий“ с. Дянково бяха домакини и изслушаха с интерес темата за „Агресията в училище. Наказателна отговорност на непълнолетните. Хулигански прояви на непълнолетни лица и последици. Възпитателни мерки за деца при противообществени прояви, начини и места за прилагането им“.

Още в началото на срещата лекторите – съдия Доротея Иванова от Районен съд – Разград и прокурор Десимира Недкова от Районна прокуратура – Разград накратко представиха спецификите на професиите съдия и прокурор. Разясниха в какви цветове са съдийските, прокурорските и адвокатските тоги, като съдия Иванова облече своята тога за да демонстрира пред децата как изглежда нейното професионално облекло.

Дискутиран бе въпросът могат ли децата да имат противообществени прояви или да извършват престъпления. Коментирано бе и в каква хипотеза дете може да се срещне с полицай, прокурор и съдия.

Прокурор Недкова обясни на подрастващите какво е престъпление и кой каква отговорност носи съобразно възрастта си. Съдия Иванова подчерта, че във фазата на малолетието децата не могат да носят наказателна отговорност, но за това, което вършат отговорят техните родители. Разясни им, че непълнолетните могат да бъдат разследвани, съдени и наказвани макар и наказанията за тях да са по-смекчени. Информира ги, че на дете на възраст от 8 до 18-годишна възраст при извършена противообществена проява може да  му бъдат налагани възпитателни мерки от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Лекторите акцентираха, че в България няма детски затвори, но при тежки провинения децата до 14-годишна възраст се настаняват от съда в социално-педагогически интернат, а навършилите 14- годишна възраст – във възпитателно училище – интернат. От статистически данни, представени от прокурор Недкова стана ясно, че през 2022 г. 36 деца от цялата страна са били настанени в такива интернати.  

По време на учебния час магистратите споделиха и интересни казуси от своята практика. В края на срещата отправиха апел към младите хора никога да не забравят, че техните права и задължения винаги вървят ръка за ръка.

Настоящата беседа се проведе в рамките на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ и цели превенция на детското насилие и формиране на правна грамотност и култура сред подрастващите.