Кметът Денчо Бояджиев представи новия директор на Регионалния исторически музей Таня Тодорова пред служителите в културната институция. Таня Тодорова е завършила Хуманитарна гимназия „Акад. Анание Явашов“-Разград, бакалавърската й степен е „История“ в ШУ“Епископ Константин Преславски“, а магистърската –„Културно-историческо наследство на България и туризъм“ в ШУ“Епископ Константин Преславски“. Работила е 8 години в дирекция „Култура, спорт и туризъм“ в Община Разград, 4 години е уредник в отдел „Етнография“ в Регионален исторически музей-Разград. Има 4 научни публикации в сборници от национални и международни конференции. Таня Тодорова е назначена за директор до провеждане на конкурс за поста. Досегашният ръководител на институцията Галена Радославова остава на работа в Регионалния исторически музей като главен уредник и завеждащ отдел „Археология“. При представянето на новия директор кметът Денчо Бояджиев сподели с музейните работници вижданията на общинската управа за подобряване на материално-техническата база на културната институция. Намеренията са недостроената сграда на МВР да бъде довършена и в част от нея да бъдат преместен музеят, което ще даде възможност за по-добри условия за представянето на експозициите и за увеличаване на туристите. Пред кмета музейните работници са поставили и въпроси, свързани с обезпечаването с аудиовизуална техника.