Таланти от две социални услуги от Разград – Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Подай ръка“(ДЦПЛУ) и Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица с увреждания-с. Просторно(КСУПЛУ) – участваха в XIV-тото издание на Националния конкурс за творчески изяви на хора с ментални увреждания „Неоткрити, красиви надежди“.

Целта на конкурса е да създаде възможност за пълноценна творческа изява на хората с ментални увреждания и чрез силата на изкуството да се помогне за приобщаването им в обществото.

Конкурсът се организира от сдружение „Сияйна зора“ гр. Шумен, а мястото на провеждането му е Китен. 

И двете социални услуги от Разград спечелиха заслужени награди и аплодисменти.

Потребителите на дневен център „Подай ръка”  получиха две индивидуални награди със статуетки и грамоти за Впечатляваща визия и сценично присъствие, категория: Индивидуално изпълнение на Станка Борисова и Атанас Тодоров; както и Грамота и статуетка за впечатляваща визия и сценично присъствие, категория: група, раздел: сценични танци; Грамота и статуетка за принос за развитието на умения за хора с ментални увреждания при изделия ръчна изработка. Дневният център бе класиран и на второ място за най-добра художествена програма.

Три изпълнения представиха потребителите на КСУПЛУ-Просторно – Ангел Костов с  песента „Искам от сърце“ на Илия Луков; Павел Панев и Илия Кънчев – скеч „Рибари“ и хоро „Мятало Ленче ябълка“ в изпълнение на шестима потребители на Комплекса.

Трудът на потребители и служители бе възнаграден  с грамоти, статуетки и дори парична награда в размер на 100 лв. Ето постиженията им:

  • III място за най-добра художествена програма;
  • Грамота за впечатляваща визия и сценично присъствие в категория „Индивидуално изпълнение“ на Ангел Костов;
  • Грамота за впечатляваща визия и сценично присъствие в категория „Група“, раздел „Фолклорни хора и танци“;

В рамките на конкурса потребителите имаха възможност за участие в базар – изложение на изделия, изработени в социалните услуги в часовете по арттерапия.