През октомври постъпилите на работа регистрирани безработни от област Разград са 356, съобщиха от дирекция «Регионална служба по заетостта» Русе. Започналите работа безработни без квалификация са 150, с работническа професия са 106, а специалистите със средно специално и висше образование – 100. Близо 60 на сто от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 86. Заетост е осигурена на 92 продължително безработни, както и на 21 безработни с намалена трудоспособност от областта.
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 149 безработни. С посредничеството на бюрата по труда други 94 безработни от областта са наети по програми и мерки за заетост през октомври.
Общо обявените през октомври свободни работни места от работодатели на територията на област Разград са 197.
Към края на октомври в трите бюра по труда в област Разград – Разград, Исперих и Кубрат, регистрираните безработни са 5753. Техният брой намалява с 6 в сравнение с края на септември. Като търсещи работа лица са регистрирани и 18 заети, 6 учащи и 32 пенсионери.