Проектът „Нека войните да останат в музея е по гражданско образование и е в рамките на Националната програма на МОН за работа с изявени ученици.

Старта на проекта е утре – 15.10.2015 г. в 12.00 ч. в училището, когато официално ще бъде открита тематична изложба.

Около 30 предмета са събрани при издирвателната дейност на децата, които ще бъдат експонирани в изложба, а тя ще бъде дообогатена с експонати от фонда на РИМ.
Разказите, които са събрани от младите изследователи наброяват 20 човешки истории за войните, като най-интересните, ще бъдат представени по време на откриването на изложбата.

Разработването на такъв проект е свързан с основната цел на педагозите да доближат историята по-близко до децата, които посредством метода учене чрез изследване ще приемат не толкова лесната история като една увлекателна наука.
Подробностите в актуална тема на деня.