Временна забрана за движение на пътни превозни средства от 1 май, събота, до края на месеца се въвежда по две улици в Разград със Заповед №511/27.04.2021 г. на Кмета на Община Разград. Ограниченията са за ул. „Странджа“ в участъка ѝ от входа за МПС на бензиностанция OMV до кръстовището ѝ с ул. „Янтра“ и за ул. „Дунав“ в участъка  от кръстовището на ул. „Странджа“ до кръстовището ѝ с ул. „Тополница“. Временната забрана се въвежда във връзка с изпълнението от страна на „Пътно строителство“АД на договор с предмет „Изменение на инвестиционен проект за реконструкция на ул. „Странджа“ и прилежащите ѝ кръстовища в гр. Разград“. При спазване на Административно-процесуалния кодекс уведомление за необходимостта от въвеждане на временната забрана бе публикувано на сайта на Община Разград и в регионален вестник месец преди въвеждането на ограничението и в законовия срок възражения от заинтересовани лица във връзка с откритото административно производство по издаване на общ административен акт не постъпиха.

С кметската заповед се въвежда обходен маршрут за периода от 8,00 ч. на 01.05.2021 г. до 18,00 ч. на 30.05.2021 г., който включва: ул. „Янтра“, ул. „Осъм“ и ул. „Тополница“.

Припомняме, че през настоящия месец април се извършват подготвителните работи по изпълнение на обществената поръчка с предмет „Извършване на СМР на втори участък от инвестиционен проект: Изменение на инвестиционен проект за реконструкция на ул. „Странджа“ и прилежащите й кръстовища в гр. Разград”. Проектът включва изграждане на ново кръгово кръстовище на ул. „Странджа“ и ул. „Дунав“(до „Билла“) и ремонт на участъка от 490 метра от това кръстовище до кръстовището с бул. „Априлско въстание“.

Ремонтът на ул. „Странджа“ в участъка от кръстовището с бул. „Априлско въстание“ до кръстовището с ул. „Дунав“ е на стойност 382 000 лв., средствата са от бюджета на Община Разград.

Междувременно се подготвя и документацията за обявяване на обществена поръчка за ремонт на друг участък от ул. „Странджа“, за който през февруари бяха отпуснати средства от Министерски съвет – от кръстовището с ул. „Добруджа“ до кръстовището с ул. „Дунав“.