Елеонора Русинова Пенева спечели конкурса за началник на отдел „Счетоводство“ в Община Разград и от днес е на новия си пост.

Средното си образование тя е завършила в Техникума по икономика в Разград, а висшето – в Стопанска академия „Димитър Ценов“-Свищов. Елеонора Пенева е бакалавър по „Застраховане и социално дело“ и магистър по „Финанси“. От 2006 г. работи в Общежитие за средношколци (ЦПЛР Ученическо общежитие) последователно като: касиер-счетоводител, завеждащ административната служба, счетоводител и главен счетоводител.