Областният информационен център (ОИЦ) – Разград удължава периода за прием на фотоколажи за конкурса „Лудогорието в Европейския съюз: 10 години по-късно”.

Очакват вашите предложения до 18:00 часá на 1 май 2017 г.

 В конкурса могат да участват ученици от всички училища в Разградска област, разпределени в две възрастови групи:

·         Първа възрастова група: 5 – 8 клас;

·         Втора възрастова група: 9 – 12 клас.

 Условията на фотоконкурса са описани в Регламент и Формуляр за участие. Двата документа могат да се изтеглят оттук: www.eufunds.bg/razgrad

 Класираните на първо място участници ще получат, съответно: цифров фотоапарат (за възрастова група 9–12 клас) и таблет (за възрастова група 5–8 клас).

Класираните на второ и трето място участници в двете възрастови групи ще получат материални награди.