Временната забрана за движение на МПС по улица „Ветеринарна” няма да важи за живущите на улица „Северен булевард”

1. Забранява се струпването на посетители на входовете на стадиона – гражданите да спазват необходимата дистанция един от друг във връзка със заповедта на Министъра на здравеопазването за въведените противоепидемични мерки

2. Категорично се забранява внасянето на спрейове със защитен газ, с разяждащи или оцветяващи вещества, пиротехнически средства,

източници на открит огън, леснозапалими течности или други пожароопасни материали

3. На стадиона не се допускат лица, носещи хладно или огнестрелно оръжие, чадъри или други остри предмети, създаващи предпоставки за нараняване

4. Няма да се допускат лица във видимо нетрезво състояние или такива, употребили упойващи вещества

5. Няма да се допуска внасянето на флакони с парфюми, дезодоранти и други течности с пулверизатор

6. На стадиона няма да бъдат допускани посетители с бутилки. От страна на клуба е осигурен кетъринг и гражданите ще имат възможност да си закупят безалкохолни напитки и вода

7. Няма да се допускат малолетни лица без родители или придружители, които нямат декларация за упълномощаване съгласно чл.8, ал.7 от Закона за закрила на детето

8. Ще се извършва проверка на всички лица, влизащи на стадиона, с цел да не се допуска внасянето на забранени предмети, съгласно чл.20 от Закона за опазване на обществения ред при спортни мероприятия

9. Всички посетители на стадиона са длъжни да носят документ за самоличност.