Сесия на Общински съвет-Разград ще се проведе днес.

Заседанието е свикано по искане на 1/3 от общинските съветници, в дневния ред е включена една точка: „Разглеждане на проблема със замърсения въздух на Разград”.

Сесията започва в 15,00 ч. в стола на ОП”Ученическо и столово хранене”, ще бъде предавана пряко по КИС 13 и на сайта на Община Разград.