Община Разград, в изпълнение на Решение №15/19.12.2023 г. на Общински съвет-Разград, преведе 21 630,73 лв. по дарителската сметка за лечение на Мартин Михайлов Христов.

6000 лв. от тази сума е от бюджета на Община Разград за 2023 г. и бе преведена непосредствено след сесията на местния парламент. Останалите 15 630,73 лв. са дарение от възнагражденията за месец декември на общинските съветници и на ръководството на Община Разград – кмета, председателя на Общинския съвет, заместник-кметовете, секретаря и главния архитект на Община Разград. В единодушното решение на местния парламент бе препоръчано на съветниците и ръководството на местната управа да направят дарение за лечението на Марти като всеки подпише декларация за дарение на минимум 250 лв. от възнаграждението си.

Докладната записка бе внесена в Общинския съвет по предложение на общински съветници от различни политически сили: Галина Георгиева, д-р Левент Апти, Стоян Ненчев, Радиана Димитрова и Елка Неделчева. В нея се припомняше, че „каузата за набиране на средства за лечението на Мартин Михайлов Христов обединява всички в името на детското здраве и ни дава възможност да проявим съпричастност към съдбата на изпадналите в беда деца и техните семейства“.

18-годишният наш съгражданин е диагностициран в края на 2021 г. с рядък вид тумор на гръбначния стълб – параспинален ПНЕТ /разновидност на Сарком на Юинг/. В момента се лекува в клиника в Република Турция.

Дарителската сметка за лечението на Марти е:

БАНКА: „Централна Кооперативна Банка“ АД

СМЕТКА IBAN: BG44 CECB 9790 10J1 4490 00

BIC: CECBBGSF