Община Разград обяви обществена поръчка с предмет „Текущ ремонт на улици в населените места на Община Разград”. Общата стойност на ремонтите в 19 селища е 378 733,33 лв. без ДДС, като за някои от селата средствата са по Постановления от Министерски съвет, а за останалите – от общинския бюджет.

От бюджета на общината ще се ремонтират улици в 15 селища, прогнозната стойност за ремонт на около 19 155 кв.м. е 99 566,67 лв. без ДДС. Улиците във всяко от тези населени места са предложени от селските кметове след провеждане на общоселски събрания.

По населени места предвидените средства и брой улици са както следва: Раковски – 16 110 лв. без ДДС за 7095 кв.м. от 31 улици; Гецово – 6964,16 лв. без ДДС за 1575 кв.м. от 4 улици; Балкански – 8771,66 лв. без ДДС за 1865 кв.м. за от 4 улици; Липник –  3750 лв. без ДДС за 280 кв.м. от 2 улици; Мортагоново – 8333,33 лв. без ДДС за 600 кв.м. от 1 улица; Недоклан – 3224,16 лв. без ДДС за 600 кв.м. от 1 улица; Осенец – 11 179,16 лв. без ДДС за 3200 кв.м. от 1 улица; Островче – 4390,83 лв. без ДДС за 280 кв.м. от 2 улици; Побит камък – 8333,33 лв. без ДДС за 750 кв.м. от 4 улици; Пороище – 6041,66 лв. без ДДС за 300 кв.м. от 1 улица; Просторно – 2500 лв. без ДДС за 150 кв.м. от 1 улица; Радинград – 3320,83 лв. без ДДС за 300 кв.м. от 1 улица; Стражец – 6314,16 лв. без ДДС за 500 кв.м. от 1 улица; Ушинци – 6250 лв. без ДДС за 600 кв.м. от 4 улици; Черковна – 4083,33 лв. без ДДС за 250 кв.м. от 1 улица.

С държавни средства са ремонтите в 4 села. В Киченица за 83 333,33 лв. без ДДС ще се ремонтират 4947 кв.м. от 9 улици. Същата е сумата и за Ясеновец, но там ремонтни работи ще се извършат на 5070 кв.м. от 15 улици. В Дряновец средствата за ремонти са 66 666,67 лв. без ДДС, те са 3994 кв.м. от 7 улици. В Благоево армиран бетон за 5000 лв. ще се постави на 200 кв.м. от една улица, а асфалтова смес за 41 666,67 лв. на 2820 кв.м. от 5 улици.

Заявления за участие в обществената поръчка се подават до 12 юли, а офертите ще бъдат отворени за 13 юли в 15,00 ч.

Обществената поръчка обхваща изпълнение на строително-монтажни работи, свързани с ремонт на общински улици и прилежащи уширения, разположени в населените места на община Разград съобразно възникналите потребности и в рамките на финансовия ресурс на Възложителя. Видове работи са:
Трошенокаменна основа; изрязване и фрезоване на асфалтови настилки; изкопни работи, доставка, превоз, полагане и уплътняване на асфалтови смеси за профилиране, кърпежи и настилки; обработка на пукнатини в асфалтовите настилки; ремонт на улични принадлежности, бетонови работи на обект, свързани с изпълнението на поръчката, натоварване и извозване на строителните отпадъци и земни маси до определено от възложителя място до 10 км. от обекта; временна организация на движението при изпълнение на строително-монтажните работи;  други възникнали по технологични причини в хода на изпълнение на поръчката.