В информационното събитие взеха участие представители на общинската власт, образованието, социални институции, читалища, земеделски производители и граждани.

Срещата се проведе в изградения с европейски средства Социален комплекс – Цар Калоян.

В приветствието си към присъстващите, заместник-кметът Найден Късов благодари на екипа на Областния информационен център (ОИЦ) – Разград за навременността на срещата. Изрази увереност, че получената информация ще бъде полезна за местните хора и с помощта на ОИЦ ще бъдат реализирани проекти, които ще направят община Цар Калоян по-добро място за живеене.

Експертите от ОИЦ представиха новите оперативни програми и възможностите, които те дават за финансиране на европроекти до края на програмния период 2014-2020 г. Разяснени бяха Индикативните годишни работни програми (ИГРП) за 2015 г., както и отворени и предстоящи за обявяване процедури за безвъзмездна финансова помощ (БФП), съобразени с местната специфика.

Присъстващите научиха и за целите, начина на провеждане и очакваните резултати на общата инициатива на 28-те информационни центъра „Да създадем Заедно България 2020”. Стана ясно, че акó има подадени предложения за проекти в рамките на допитването, е налице готовност да бъдат направени допълнения на Общинския план за развитие, чрез които те да намерят място при кандидатстването за евросредства до края на настоящия програмния период.

В откритата приемна изключително активни бяха представителите на образователната сфера от с. Езерче, които зададоха много въпроси, свързани с кандидатстването по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, която е нова за страната.