Министерството на отбраната отказа да прехвърли правото на собственост на сградата на ДНА на Община Разград. Това съобщи днес кметът на Община Разград д-р Валентин Василев. Отказът е във връзка с изпратено писмо от община Разград на 08.06.2017 г. до Министерството на отбраната.
Като причина да не бъде удовлетворено искането Министерството посочва в писмото си, че имотът е с отпаднала необходимост и предстои формиране на визия за бъдещите управленски действия с него. Уточнено е още в документа, че обектът е деклариран през 1984 г. в Националния институт за недвижимо културно наследство като архитектурно-строителен паметник, поради което МО ще потърси възможности за неговата реставрация.
Градоначалникът увери, че относно безопасността на рушащата се сграда ще търси партньорство с Областния управител и компетентните органи.