Гражданският активист Георги Милков, изпълнителен директор на Център за съзидателно правосъдие, представи на областния управител Иван Борисов междинния доклад от гражданското наблюдение на обществените поръчки в област Разград. Работната среща се проведе днес в кабинета на Борисов. В нея участваха и двамата заместник-областни управители Драгомир Златев и Найден Късов.

  Георги Милков предостави на областния управител и сборника „Едно сърце – две лица“, в който са включени истински истории от случаи на домашно насилие в региона. Автори на сборника са Милков и Мила Златева.

  Гражданският активист запозна Иван Борисов с дейността по събирането на информация за доклада за обществените поръчки в областта и казусите, които са описани в него. Областният управител поздрави Милков за будната гражданска позиция и обеща подкрепата си за всички начинания, които са в полза на обществото.