Кметът на Община Разград Добрин Добрев представи новия директор на ОП“Бизнес зона „Перистър“ на административния екип на предприятието.

Павлина Русева спечели конкурс за ръководния пост в конкуренция с още една кандидатка за поста и днес встъпи в длъжност. През последните 3 години директорският пост се заемаше до провеждане на конкурс.

Заедно с Павлина Русева Кметът Добрин Добрев се срещна с част от работещите в общинското предприятие и обсъдиха предстоящите задачи пред „Бизнес зона „Перистър“. Общо 12 са работещите в общинското предприятие.

Г-н Добрев пожела успех на г-жа Русева и предприятието, като допълни, че задачите пред екипа му са сериозни. По думите му от първостепенна задача е да се довърши подробният устройствен план на новата зона, тъй като има много кандидати, които питат за терени за разширяване или стартиране на бизнес. „Бизнес зона „Перистър“ е показала, че не само се самоиздържа, но и носи приходи на Община Разград, разчитаме това да продължи и ще направим каквото е необходимо, за да се разшири бизнес зоната“ – каза Кметът Добрин Добрев. По думите му на зоната е необходимо производство, стратегически инвеститор, който може да не е голям, но ще привлече допълнителен ресурс и така ще се подпомогне развитието на бизнес зоната. Друго предизвикателство е заложеният в общия устройствен план околовръстен път по посока Попово, което да облекчи трафика в града и да направи зоната още по-привлекателна.

Ръководител направление „Стопански дейности“ в общинското предприятие Атанас Кондиев припомни, че „Бизнес зона „Перистър“ е единственият реализиран според предварителните намерения проект по линия на конверсията. В бизнес зоната има 51 наематели и 31 инвеститори, трайно изграждащи имоти, като вече има и два случая, при които инвеститорите изкупуват и земята към законно построените имоти. „Това означава, че предоставяме сигурност на наложени инвеститори“ – коментира Кметът Добрин Добрев. По думите му осигуряването на добра бизнес среда е сред начините да се задържат младите хора в града, като има нормални условия на работа за тях.

Новият директор на ОП“Бизнес зона „Перистър“ Павлина Русева е завършила Техникум по биотехнологии „Мария Кюри“-Разград с придобита квалификация „техник-технолог“. Тя е специалист с квалификация „Икономика на търговията“ от Стопанска академия „Д.А.Ценов“-Свищов, бакалавър по „Финанси“ и магистър по „Счетоводство и контрол“ от Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“. Има над 30-годишен трудов страж както в частния бизнес, така в общинска и в държавна администрация. Работила е като управител, контрольор, финансов мениджър, последните й две работни места са: главен експерт в отдел „Стратегическо планиране и проекти“ в Община Разград и директор на Дирекция „Бюро по труда“-Разград.