Катерина Ганева спечели конкурса за началник на отдел „Култура, туризъм и международни връзки“ в Община Разград и от днес встъпи в длъжност.

Тя е завършила средното си образование в ГПЧЕ“Иван Вазов“-Смолян, има бакалавърска степен по специалността „Стопанско управление“  от Икономически университет-Варна, магистърски степени по „Международни икономически отношения-програма „Международен туризъм“ от Стопанска академия „Д.А.Ценов“-Свищов и  „Иновации в предучилищното образование“ от Шуменски университет „Еп.Константин Преславски“.

Катерина Ганева има опит в сферата на туризма, образованието, културата, неправителствения сектор и подготовката на европроекти. През последните 4 години е работила като учител в ДГ“Лудогорче“-Разград, а преди това като управител на Туристическия информационен център, управител на Общинския културен център, в неправителствени организации и в туризма.