Кметът на Община Разград днес /10 ноември/ пред медии поясни какви действия се извършват в момента от ОП „Паркстрой“ по поречието на река Бели Лом. В социалните мрежи хората се притесняват, че премахваме всички храсти и дървета, коментира д-р Валентин Василев. Той каза, че там никога не е чистено, под растителността излизат купища боклуци, всичко това ще се премахне и ще се оформи новата зеленина, която ще избие напролет и ще се поддържа в красив вид.
За почистването на речните легла, кметът е назначил междуведомствена комисия, която да извърши оглед на участъците и определи видовете работи, с които ще се осъществи почистването. В комисията влизат представители на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен, РД“Пожарна безопасност и защита на населението“ – Разград и Община Разград. След изготвен констативен протокол е решено, да се премахне самораслата дървесна растителност и да се почисти коритото от наслоените почвени наноси. След което ще се засади нова дълготрайна растителност по горния ръб на откоса с цел почвозадържане и предотвратяване на неговото обрушване.
Дейността е започната от моста на ул.“Любен Каравелов“ – срещу спортна зала „Абритус“ и продължава към моста на ул. „Паркова“.