Почистването на коритото на река Бели Лом в границите на областния град – от моста на Автогарата до моста на улица „Добруджа“ в Разград – започна днес.

Три фирми, от които две общински, са ангажирани с дейностите по почистването, а координацията между тях осъществяват заместник-кметовете Добрин Добрев и Мирослав Грънчаров. 

Почистването започва от моста до Автогарата, където от тази сутрин трима работници от ОП“Паркстрой“ косят тревната растителност. По-късно с мулчера на ОП“Ремонтстрой“ ще се отстрани и раздроби самораслата храстовидна растителност по скатовете на коритото. След окосяването от бетоновото корито ще се почистят наслоените наноси и ще се извозят с багер-товарачи и самосвали от сметосъбиращата фирма „Еф Си Си“.

Финансирането на дейностите по почистването на коритото на река Бели Лом е от общинския бюджет, където за 2020 г. са планирани 20 000 лева за почистване на дерета.