Започва пролетната деказаризация на тревните площи и детските площадки на територията на община Разград.

При подходящи метеорологични условия дейностите по пръскане срещу кърлежи ще се проведат основно в събота и неделя – 24 и 25 април. За осигуряване безопасността на гражданите и във връзка с интензивното използване на зоните за отдих през почивните дни дезакаризацията на местността „Пчелина“ и Градския парк ще се проведе през първите два работни дни през следващата седмица – 26 и 27 април.

Подробен график ще бъде публикуван на сайта на Община Разград, като той може да претърпи изменение при възникване на неподходящи метеорологични  условия. Общата площ, подлежаща на дезакаризация, е 275,100 дка, обектите са над 80 – детски градини и ясли в населените места от общината, детски площадки, зелени площи в междублокови пространства, зелени площи около обществени сгради. 

Изпълнител на дейностите по деказаризация е „Биоконтрол корпорация“ЕООД-Разград. Общата стойност на обществената поръчка е 10 000 лв. с ДДС.

Преди извършването на дезакаризацията ръководителите на подлежащите на това обекти, е необходимо да извършат предварителна подготовка, включваща окосяване и почистване на площите.  Фирмата-изпълнител ще постави предупредителни табели за извършената обработка с указание за спазване на сроковете за неизползване на третираните площ.

Община Разград се обръща към гражданите и ползвателите на посочените обществени терени с призив за стриктно спазване на указанията и при установяване на нарушения и нередности при извършването на дезакаризацията да сигнализират в общината.