Заместник областният управител на област Разград Нурие Црънгалова и началникът на Регионалното управление на образованието Разград Ангел Петков връчиха ключовете за нов училищен автобус на директора на Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и земеделие „Ал. Стамболийски”, град Лозница – Ниязи Ниязиев.
Превозното средство е предоставено от Министерството на образованието и науката, със съдействието на Областна администрация Разград и Регионално управление на образованието Разград, след като е одобрено мотивираното искане от училището. Автобусът е 32+1 местен, марка „Isuzu“ и е оборудван съгласно нормативните изисквания за превоз на деца и ученици.
С новия автобус се удовлетворяват потребностите на образователна институция за транспортирането на децата и учениците от други населени места. В момента в училището се обучават 220 ученици, като повече от половината тях пътуват ежедневно.
Нурие Црънгалова заяви, че Областна администрация Разград и Регионално управление на образованието Разград следват последователната политика на правителството за осигуряване на добри условия за провеждане на учебните занятия в училищата в областта, вкл. повишаване на доходите на учителите и подобряване на материално-техническата база. Тя пожела на директора на ПГВМЗ „Ал. Стамболийски”, новата придобивка да амбицира още повече преподавателите и учениците в повереното му учебно заведение за завоюване на още по-големи постижения в учението.
Ангел Петков призова учениците, както в гимназията, така и във всички учебни заведения в област Разград, към повече старание в учението и изрази увереността си, че с подкрепата и професионализма на преподавателите, те имат потенциал за подобряване резултатите от външното оценяване.
През миналата година бяха отпуснати училищни автобуси и за общините Разград и Исперих. Те ще се използват съответно от ОУ „Никола Икономов“, гр. Разград и ОУ „Васил Априлов“, гр. Исперих.