Председателят на Районен съд – Разград съдия Нели Генчева и прокурор Зорница Цветкова от Районна прокуратура – Разград, в два последователни учебни часа пред ученици от ХI„б“ и ХI„в“ клас на ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“,  представиха темата „Сключване на трудов договор и постъпване на работа. Защита на трудовите права“.

Съдия Генчева обясни на гимназистите какво представлява трудовото правоотношение, кога възниква, как се изменя и прекратява. Разясни им, че трудовият договор се сключва задължително в писмена форма, като е необходимо да съдържа определени реквизити – дата на сключване, наименование на фирмата и седалище, срок на договора, наименование на длъжността, основното трудово възнаграждение, размер на платения годишен отпуск и т.н. Подчерта, че законът позволява не само пълнолетни, но и непълнолетни между 16 и 18 години да сключват трудови договори, но със специално разрешение на Инспекцията по труда и с определени ограничения.

На учениците бе разяснено какво се крие зад т. нар. длъжностна характеристика, която е част от задължителните документи съпътстващи трудовия договор. В нея на практика са разписани основните функционални задължения на работника/служителя, отговорности и умения за съответната позиция.

Акценти бяха поставени на трудовата дисциплина, видовете дисциплинарни наказания, които подлежат на съдебен контрол и безопасните и здравословни условия на труд, като съдия Генчева даде редица примери от дългогодишната си практика.

Коментирани бяха и т. нар. трудови злополуки, които се случват особено в промишлени предприятия, в които работата е източник на повишена опасност. Магистратът подчерта, че в тези случаи и при наличие на сключен трудов договор работодателят дължи обезщетение на пострадалото лице или на неговите наследници.  

Средношколците научиха още каква е разликата между брутната и нетната заплата, как се доказва полагането на извънреден труд, какво е ненормирано работно време и как се компенсира.

Беседите по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ в Езиковата гимназия продължават и утре.