Областният управител на Разград Деян Димитров инициира изработването на обща стратегия за развитие на туризма в петте области на Северен централен район – Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра. Той проведе поредица от срещи с колегите си областни управители Людмила Илиева, Ралица Манолова, Анатоли Станев и Катя Тодорова. В разговорите те изразиха пълната си подкрепа за реализиране на инициативата.

  Следващата седмица областните управители на областите от района ще се съберат на работна среща, на която ще бъдат обсъдени и конкретизирани идеите как трябва да изглежда стратегията. Ще бъдат набелязани и конкретните стъпки за реализирането й. Вариант е срещата да бъде проведена и онлайн.

  Вижданията на д-р Деян Димитров са да се стъпи на подробен анализ за типа туристи, които посещават региона. Особено внимание ще бъде обърнато на посетителите от чужбина, особено от Румъния и Турция . Сред първоначалните идеи са поставянето на билбордове на български и на румънски език по пътя за Варна и Черноморието,  представяне на рекламни материали за туристическите обекти в петте области във всички музеи в Северен централен район, комбинирани билети за посещение примерно на Царевец, „Абритус“, „Етъра“ и атрактивни мачове на „Лудогорец“, цялостна дигитална рекламна стратегия в социалните мрежи и канал в You Tube и др. Ще се търси и партньорство с общините в петте области.

  Областният управител на Разград предложи още да бъде намерена подходяща юридическа форма за единодействие, която ще позволи на областите да са по-силни в лобирането пред изпълнителната власт за решаване на местни проблеми и по-успешни при участието в международни проекти.