11 фирми са подали документи за участие в обществената поръчка за оценка на техническото състояние и енергийната ефектнивност на панелките в Разград преди безплатното саниране. Комисия, председателствана от зам.-кмета на Разград Ценка Таракчиева, отвори подадените оферти. Обществената поръчка е в две обособени позиции: обследване на многофамилните жилищни сгради за изготвяне на технически паспорти за тях и втората: за обследване на енергийната им ефективвонст и издаване на енергиен сертификат. Поръчката е етап от изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Разград.
Подадените документи са от шест софийски фирми, три са от Варна, една от Пловдив и една – от Разград.
Критерият за избор ще бъде най-ниска предложена цена за разгъната застроена площ на квадратен метър.