По инициатива на Областна администрация Разград във вторник се проведе семинар на тема „Структуриране на системи за финансово управление на климатичния риск”. Срещата бе открита от заместник областния управител Виолета Тодорова, която обясни, че климатичните промени, водещи до редица бедствия като наводненията през 2014 година и силните снеговалежи през изминалата седмица, все по-често налагат обществото да търси и да предприема действия, с които да се намали рискът и загубите от тях, уточняват от пресцентъра на Областна администрация.
Представители на „Ексто Мениджмънт” ООД, гр. Варна – член на Експертния консултативен съвет по изменение на климата към Министерството на околната среда и водите презентираха пред земеделски стопани и представители на строителни фирми от Област Разград своя иновативен проект. Милен Полименов уточни, че компанията, която представлява предлага анализи и индивидуални финансови продукти за управление на климатичния риск при държавни институции, корпорации, общини и областни центрове, стремящи се да ограничат своята финансова експозиция към колебанията в климата.
Съобразяването с анализите ще позволи създаването на адекватна стратегия за управление на този риск и ще повиши подготвеността на ръководството и служителите за реагиране при неблагоприятни климатични условия.