В петък, 25 юни, в Община Разград ще се проведат консултации за съставите на още 5 избирателни секции за изборите за състав на 46-тото Народно събрание на 11 юли. 

Те са свикани по покана на заместник-кмета и изпълняващ функциите кмет на Община Разград Добрин Добрев.

Консултациите са за определяне на съставите на: подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) по чл. 90 от ИК; ПСИК по чл. 28, ал. 2 – 5 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците; секционни избирателни комисии в МБАЛ „Св. Иван Рилски-Разград“ АД гр. Разград включително в COVID отделения и Районна служба „Изпълнение на наказанията“ – Разград.

Консултациите са насрочени на основание чл. 91 от Изборния кодек (ИК), във връзка с насрочените с Указ № 130 от 10.05.2021 г. на Президента на Република България избори за народни представители започват в 9,00 ч. на 25 юни в зала 308 на Община Разград. В консултациите могат да участват парламентарно представените партии и коалиции в 45-ото Народно събрание. Могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

Припомняме, че в началото на месеца на консултации между шестте парламентарно представени партии и коалиции с консенсус бяха разпределени съставите на 68 секции в Община Разград. В тях в изборния ден ще работят 584 човека, предвижда се в описаните по-горе 5 секции да са ангажирани още 33 човека.