Заместник – областният управител Нурие Црънгалова откри днес заключителната пресконференция по проект „Нашият живот – в нашите ръце” на сдружение „Асоциация Интегро”, подкрепен от Областна администрация – Разград.
Црънгалова поздрави участниците и подчерта, че Областна администрация съдейства за осъществяването на подобни начинания и занапред ще продължи да помага за реализирането на добрите и ползотворни идеи.
По време на събитието представителите на сдружението уточниха, че проектът е изпълнен в партньорство с НПО „Здравето на ромите” – Сливен и НПО „Ромска солидарност” – Петрич и е обхванал 14 общини от цялата страна.
Основната му цел е да стимулира участието на представителите на уязвимите групи, включително роми, в процесите на вземане на решение и формулиране на политики в тези общини. Особен акцент в проекта е бил поставен върху действия, насочени към съществуващи на местно и национално ниво дискриминационни практики и прояви на омразата.
В рамките на проекта на национално ниво е сформирана и група от студенти-стажанти, чиято роля е била да подпомага местните групи да реагират адекватно на прояви на езика на омразата и при необходимост да сезират съответните правозащитни органи и институции. В тази връзка в края на проекта са отчетени 106 аргументирани сигнала към различни институции – КЗД, СЕМ и др., при което голяма част от тях са предприели последващи действия.