На 10 септември в Областна администрация Разград се проведе заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, на което бяха обсъдени превантивните мерки, които трябва да се предприемат, за да се предотвратят пътните инциденти с деца в началото на учебната година. Внимание бе обърнато на стартиралата на 7 септември националната кампания „Да пазим децата на пътя”, която продължава до 13 септември.
По време на събитието заместник областният управител Нурие Црънгалова запозна присъстващите с изпратено писмо от зам.-министъра на вътрешните работи Цвятко Георгиев, в което се настоява всички институции, които могат да окажат съдействие за създаване на по-добри условия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение, да предприемат мерки. Предложенията в него касаят извършването на преглед на – организацията на движението в района на учебните и детски заведения, сигнализация и маркировката, съоръженията за безопасност, режимите на паркиране. В тази връзка зам.-областният управител представи и протокол от извършени проверки на комисия, назначена със заповед на областния управител от 16.06.2015 г., чиято задача бе да провери подадени сигнали за конфликтни и рискови участъци от уличната и пътна мрежа на територията на областта, да констатира пропуски и несъответствия в организацията на движението, и да направи предписания. Црънгалова уточни, че на база на протокола вече има и предприети мерки от общините.
По време на комисията Божидар Божков-началник отдел „Охранителна полиция” към ОД на МВР- Разград представи анализ на пътната обстановка в областта от началото на годината. Милена Кехайова – директор на секретариата на Обл.съвет на БЧК информира за дейността на БЧК по обучение на населението по оказване на първа помощ на пострадали граждани при ПТП. Информация за предприети мерки посочиха и председателят на Обл.съвет на СБА Живко Каспаров, както и гл.експерт „Транспорт” в Община Разград Йордан Димитров.