Уважаеми колеги,

Днешният ден трябваше да бъде празник. Арогантният криминален акт, при който загина 32-годишен наш колега, го превърна в тежко потвърждение за рисковете и изпитанията, съпътстващи полицейската професия.
Днес е ден на покруса. Но и на решимост да бъдем абсолютно безкомпромисни към всеки, който създава опасност за живота и здравето на служителите ни!
Нека бъдем силни в скръбта и мотивирани да защитим достойнството на работата в полза на държавността!
Нека ни води непоколебима вяра! Неслучайно покровител на полицията е Св. Архангел Михаил – пазител на реда и законността, изразител на победата на доброто и справедливостта.
Поклон пред загиналите при изпълнение на дълга си! И пред всички Вас, които всеотдайно носите отговорността да браните Закона и обществото!