В обновен кабинет за отказване от тютюнопушене в РЗИ психолог консултира пушачи

Официално бе открит обновения Кабинет за консултиране по отказване от тютюнопушене, който се намира на третия етаж в Регионалната здравна инспекция. Там психологът Емилия Петрова к ...

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Възпитатели бяха обучени как да разпознават признаци на радикализация при деца

Централната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни проведе обучение на секретарите и обществените възпитатели от Разградска област. Лектор на о ...

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Комисия изготви и прие проекта за областна здравна карта

В Областна администрация се проведе заседание на комисията за изработване и приемане на областна здравна карта на Област Разград, отразяваща потребностите на населението от достъпн ...

ПРОЧЕТИ ОЩЕ