Младежи дебатираха по актуалната тема за агресията

Вторият дебат на отборите от гимназисти, част от дискусионен клуб „Дебати-Разград“, премина при небивал интерес с над 70 човека гости и нови желаещи да се включат в клу ...

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Районен съд Исперих отчете дейността си през 2019 година

Проведе се Общо събрание на съдиите от Районен съд Исперих, на което бе представен Отчетния доклад за дейността на съда през 2019 година. В него взеха участие всички съдии от инсти ...

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Още две обновени детски заведения бяха открити

Ремонтите в Детска ясла „Слънчево детство“ и в Детска градина „Райна Княгиня“ са извършени по проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефекти ...

ПРОЧЕТИ ОЩЕ