Покана от Председателя на ОбС-Разград Надежда Радославова – 20.10.2016 год.

Уважаеми съграждани, Във връзка с многобройни сигнали и жалби на граждани за периодични замърсявания на въздуха на територията на града ни Ви, каня на извънредно заседание на ПК по ...

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

ОБЯВЛЕНИЕ На Председателя на ОбС – Разград – 04.10.2016 год.

04.10.2016 г. ОБЯВЛЕНИЕ На Председателя на ОбС – Разград Уважаеми жители на Община Разград, На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Раз ...

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

ОБЯВЛЕНИЕ На Председателя на ОбС – Разград – 03.10.2016 год.

03.10.2016 г. ОБЯВЛЕНИЕ На Председателя на ОбС – Разград Уважаеми жители на Община Разград, На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв ...

ПРОЧЕТИ ОЩЕ