Рубриката „Местен парламент“ – ОБЯВЛЕНИЕ на Председателя на ОбС – Разград – 07.07.2017 год.

07.07.2017 г. Рубриката „Местен парламент” ОБЯВЛЕНИЕ от 07.07.2017 г. на Председателя на ОбС – Разград Уважаеми жители на Община Разград, На основание чл.8, ал.2 от Правилника за о ...

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

„Местен парламент“ – ОБЯВЛЕНИЕ от председателя на ОбС – Разград – 6.06.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ от председателя на ОбС – Разград Уважаеми жители на Община Разград, На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, не ...

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

„Местен парламент“ – УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 66 от АПК – 19.05.2017 г.

19.05.2017 г. Рубриката „Местен парламент” ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗГРАД У В Е Д О М Л Е Н И Е по чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс Получено е Предложение от Г-жа Недка Петрова ...

ПРОЧЕТИ ОЩЕ