„Местен парламент“ – УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 66 от АПК – 19.05.2017 г.

19.05.2017 г. Рубриката „Местен парламент” ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗГРАД У В Е Д О М Л Е Н И Е по чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс Получено е Предложение от Г-жа Недка Петрова ...

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Рубриката „Местен парламент” ОБЯВЛЕНИЕ – 18.04.2017

18.04.2017 Рубриката „Местен парламент” ОБЯВЛЕНИЕ на председателя на ОбС-Разград – Надежда Радославова Уважаеми жители на Община Разград, На основание чл.8, ал.2 от Правилника за о ...

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Рубриката „Местен парламент” – 28.03.2017 год.

ОБЯВЛЕНИЕ На Председателя на ОбС – Разград Уважаеми жители на Община Разград, На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Раз ...

ПРОЧЕТИ ОЩЕ