Рубрика „Местен парламент“ – 26.07.2018 год.

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.35, ал.5, във вр. с чл.34, пр.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинскат ...

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

„Местен парламент“ – ОБЯВЛЕНИЕ на Председателя на Общински съвет Разград Надежда Радославова – 17.11.2017 год.

ОБЯВЛЕНИЕ Уважаеми жители на Община Разград, На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Разград, неговите комисии и взаимодействие ...

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Рубриката „Местен парламент” – 02.08.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ от председателя на ОбС – Разград – Надежда Радославова На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и вз ...

ПРОЧЕТИ ОЩЕ