Рубрика „Местен парламент“ – Обявление на Председателя на Общински съвет Разград- 2.07.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ на Председателя на Общински съвет Разград Надежда Радославова На основание чл. 8, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите ком ...

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Рубрика „Местен парламент“: Обявление на Председателя на Общински съвет Разград за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Разград с мандат 2020 – 2023 г. – 12.06.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАЗГРАД ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – РАЗГРАД С МАНДАТ 2020-2023 г. Във връзка с изтичане мандата на съд ...

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Рубрика „Местен парламент“ – Обявление на Председателя на Общински съвет Разград – 27.07.2018 год.

ОБЯВЛЕНИЕ Уважаеми жители на Община Разград, На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с ...

ПРОЧЕТИ ОЩЕ