Рубрика „Местен парламент“ – Обявление на Председателя на Общински съвет Разград за образувано адм. дело – 24.07.2019 г.

Уважаеми жители на Община Разград, На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската ...

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Рубрика „Местен парламент“ – Обявление на Председателя на Общински съвет Разград за удължаване срока за набиране на документи за съдебни заседатели – 5.07.2019 год.

ОБЯВЛЕНИЕ за удължаване срока за набиране на документи за съдебни заседатели Във връзка с откритата процедура по набиране документи на кандидати за съдебни заседатели към Районен с ...

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Рубрика „Местен парламент“ – Обявление на Председателя на Общински съвет Разград- 2.07.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ на Председателя на Общински съвет Разград Надежда Радославова На основание чл. 8, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите ком ...

ПРОЧЕТИ ОЩЕ