Първите девет лидери от Разград, които ще работят с младежи за Наградата на херцога на Единбург, приключиха своето обучение. Международния проект се реализира от две местни организации – сдружение „Образование и бъдеще“ и основно училище „Васил Левски“.

В рамките на обучението лидерите научиха как да подкрепят и мотивират участниците в програмата като им дават нужната свобода и в същото време ги оставят да поемат отговорност за собствените си решения.

В края на обучението участващите директори, учители, журналисти и представители на бизнеса, получиха сертификати за лидери, а двете организации се сдобиха с лицензи за оператори на Наградата на херцога на Единбург.