На 16 и 17 октомври 2015г. в хотел ”Централ” се проведе традиционната двудневна научна конференция с международно участие на Русенски университет ”Ангел Кънчев” – Филиал Разград -”Традиции и иновации в химичните, хранителните и биотехнологиите”. Тази година конференцията беше посветена на 70- годишнината на Русенски университет ”Ангел Кънчев”. Този най-престижен научен форум на Лудогорието беше организиран съвместно с Дом на науката и техниката Разград, Регионален академичен център на БАН Разград, Съюз на учените в България – клон Разград, Община Разград и се проведе под патронажа на губернатора на Разград.
На откриването на конференцията присъстваха областният управител на Област Разград Галина Георгиева, зам.- ректорът на Русенски университет проф. д-р Михаил Илиев, главният секретар на Русенския университет доц. д-р Таня Грозева, Теменуга Газдова – управител на „Биовет” АД клон Разград, представители на Дома на науката и техниката, на Регионалната търговско-промишлена и земеделска камара и много преподаватели от различни университети на страната, представители на бизнеса и медиите. Тематичните направления на форума бяха в областта на химичните технологии, биотехнологиите и хранителните технологии.
След откриването на конференцията бяха представени два пленарни доклада от изтъкнати български учени. Проф. д-р Стойко Петров от университет ”Проф. д-р Асен Златаров”- гр.Бургас представи своя доклад на тема ”Мембранните възможности на полиакрилонитрила”, а проф. дн Венелин Енчев от Института по органична химия, с център по фитохимия на БАН, запозна присъстващите с теоретичните модели в химията.
По време на заседанията на двете секции бяха представени 87 доклада с актуална научна и производствена тематика. Участници в конференцията бяха професори, доценти и научни работници от университети в София, Бургас, Пловдив, Ямбол, Габрово, Стара Загора и др. В работата на конференцията взеха участие и учени от чужбина – имаше представители на научни организации от Испания, Украйна, Русия и др. С голяма част от тях преподавателите от Филиала в Разград работят в общи научни проекти. В заседанията на конференцията се включиха и представители на почти всички фирми от региона, работещи в областта на химичните технологии, биотехнологиите и хранителни технологии.
Авторите на най-добрите доклади от двете секции бяха отличени с Грамота и Кристален Приз The Best Paper на Ректора на РУ”Ангел Кънчев”. Отличените доклади са ”Surface functionalization of materials for selected technological applications” – на проф. Jose Albella от Institute of Materials Science – Madrid и ”Фитохимично и етноботаническо изследване на растението Graptopetalum paraguayense E. Walther. Потенциално анти-херпесно и анти- конюнктивитно действие” – с автори Надежда Маркова, Даниела Бътовска, Ивайла Динчева, Илиян Баджаков, Асен Асенов и Венелин Енчев от БАН.
В категорията за млади учени и докторанти бяха отличени докладите на докторантите на университет ”Проф. д-р Асен Златаров” Благовеста Мидюрова – на тема ”Въздушни катоди с електропроводими слоеве” и на Милка Атанасова, с доклад на тема ”Determination of the optimal conditions of anti – AFM1 antibody immobilization and AFM1 immunoassay in milk”.
За гостите на конференцията беше организирана и културна програма, включваща посещение на Свещарската царска гробница.