През месец юни Окръжна прокуратура в Разград и трите районни прокуратури в Разградски съдебен район са внесли 85 наказателни производства, съобщиха от институцията.
Обвинителните актове са 41 срещу 46 обвиняеми лица. Съобразно извършените престъпления против личността са 2 бр.; против брака и семейството: 1 бр.; против собствеността: 18 бр.; против стопанството: 1 бр.; против финансовата, данъчната и осигурителната система: 1 бр.; против дейността на държавни органи и обществени организации: 3 бр.;
документни престъпления: 1 бр. и общоопасни престъпления: 14 бр.

Внесените предложения за споразумения са 22 срещу 23 лица.

Внесените предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административни наказания по чл.78а от НК – 22 срещу 23 лица.

През предходния месец дела и възложени проверки /по преценка на прокурорите/ със значим обществен интерес – няма, уточняват от Окръжна прокуратура Разград.