Средната месечна работна заплата в област Разград за третото тримесечие на годината е 836 лева, показват данните на Националния статистически институт, предоставени от Териториалното статистическо бюро Разград.

По предварителни данни наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Лудогорието към края на месец септември 2016 г. са 26 200.
Работещите в обществения сектор получават средно по 778 лв., а в частния – по 860 лв.
Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на годината са получили наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Култура, спорт и развлечения”, “Селско, горско и рибно стопанство” и „Държавно управление”.
През третото тримесечие най-високо е заплащането в столицата – средно 1272 лв., а най-ниско в област Видин – 648 лв.

По размер на средната заплата, през третото тримесечие на 2016 г., област Разград се изкачва до 7-мо място сред областите в страната, показват още статистическите данни.