Всички общини в Разградска област изпълняват проекти по процедура BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд”, съобщиха от ОИЦ. Те се съфинансират от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма „Храни” 2014-2020 и националния бюджет. Проектите допринасят за намаляване броя на живеещите в бедност чрез подпомагането им с храни.

Целеви групи по процедурата са лица подпомагани по чл.9 от Правилника за приложение на Закона за социално подпомагане; хора с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи и семейства, получаващи минимални пенсии; скитащи и бездомни.

Социалната услуга осигурява храна за обяд – супа, основно ястие и хляб, на потребителите и семействата, които не могат да си я осигуряват сами поради материални, финансови и здравословни проблеми. Предвидени са и съпътстващи мерки за представителите на целевите групи: индивидуално консултиране относно възможностите за ползване на други социални и административни услуги, за здравословно и балансирано хранене, други форми на подкрепа, съобразно нуждите и проблемите на хората.

Проектните дейности ще приключат в края на 2019-та година. Общата стойност на всички проекти в Лудогорието е 1 624 249 лева. Към момента по тях реално изплатени са 1 061 704 лева.

Разпределените средства за обхванатите 765 граждани в цялата област, са както следва:

  • Община Самуил – 155 потребители, 382 182 лева, изплатени 267 599 лева;
  • Община Лозница – 200 потребители, 367 400 лева, изплатени 266 358 лева;
  • Община Исперих – 140 потребители, 304 490 лева, изплатени 185 648 лева;
  • Община Кубрат – 100 потребители, 181 263 лева, изплатени 94 638 лева;
  • Община Завет – 70 потребители, 146 773 лева, изплатени 88 550 лева;
  • Община Разград – 50 потребители, 121 071 лева, изплатени 75 284 лева;
  • Община Цар Калоян – 50 потребители, 121 070 лева, изплатени 83 627 лева.