Днес в заседателната зала на Областна администрация Разград, под ръководството на заместник областния управител Нурие Црънгалова, се проведе семинар на тема „Ролята на ръководителя за функционирането на доброволното формирование“, съобщиха от пресслужбата на губернатора.
При откриването му г-жа Црънгалова подчерта необходимостта и важната роля на доброволните формирования, изразявайки убеждението си, че те ще бъдат истински помощници в трудни ситуации при защита на населението.
Присъстваха представители на общините от областта, имащи задължения по Закона за защита при бедствия, служители на Областна администрация Разград и служители от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.
В хода на семинара бяха дискутирани въпроси, относно актуалното състояние на доброволните формирования на територията на областта: брой доброволци, преминато обучение и/или предстоящо провеждане на такова, екипировка, застраховки, готовност за участие в превенцията, ограничаването или ликвидиране на произшествия и др.

В рамките на дискусията се обсъди ролята и мястото на всеки един член в съветите и принципите на взаимодействие и добра комуникация между институциите, с оглед прилагане на политиките за защита на населението, както и на програмите за превенция на критичната инфраструктура.
Общият брой на доброволците в област Разград е 75.
Семинарът е в съответствие с изискванията на Плана за изпълнение на Стратегията за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Р. България.